Tack och hej,

Sista oktober avslutar jag uppdraget som kommunalråd och allt som kommer med det. Med det så kommer jag också att lägga ner den här bloggen, även om den knappast varit speciellt innehållsrik på sistone. Det är dags att göra nåt nytt, både i verkligheten och i cyberspace. 

valrörelsens heta fråga – verksamhetsmark vid Ilanda och – Gravaleden

Ni kommer ihåg va? Den riktigt stora lokala frågan som seglade upp, helt otippat, i valrörelsen i höstas? Gravaleden. MP och V var emot och de andra partierna mer eller mindre för. Jag, helt övertygad om att det går att få ut mer verksamhetsmark vid Ilanda, andra lika övertygade om att Gravaleden måste byggas.

Så, vad hände sen?

Efter valet var det förhandlingar mellan partierna och vi kom överens om att vi ska utreda frågan om mer verksamhetsmark, och vad som kan komma med det. Det är det vi är överens om. Vi är inte överens om hur lösningen på detta ser ut, men hoppas kunna räta ut en del frågetecken på vägen fram till beslut. Vi är överens om att vi inte är överens hela vägen, kan man säga.

Karlstad växer och verksamhetsmark med bra kommunikationer är en viktig faktor när det gäller att få fler företag att etablera sig i karlstadregionen. Så är det. Vi vill givetvis se mer verksamhetsmark på olika platser i Karlstad för att ge bra förutsättningar för att Karlstad ska växa och ge växtkraft till fler företag i regionen, vilket ligger i linje med vad som beslutats i alla möjliga kommunala dokument. Vi tror att Ilanda är ett industriområde där det framgent kan finnas plats för mer verksamhetsmark.

Det medför dock en rad olika frågor som behöver belysas. Trafiksituationen och trafiksäkerheten på Ilandavägen behöver utredas, inte minst med tanke på de skolor och förskolor som ligger längs vägen. (Gravaleden har i omgångar diskuterats som lösning på trafiksituationen och ska ingå i utredningen – liksom andra alternativ). Området angränsar till välanvända och omtyckta friluftsområden, liksom Bryngfjordens golfbana och skidbacke. Vi har en rad beslut och mål när det gäller klimat, natur, miljöfrågor, buller – som också ska tas med.

Idag lägger vi förslag om att utreda om och i så fall hur mer verksamhetsmark kan tillskapas vid Ilanda. Partierna har olika ingångar, men är överens om det, och med all sannolikhet är detta inte sista blogginlägget på temat.

vi vill förskottera för fler tåg i tid

I går fattade kommunstyrelsen beslut om att Karlstads kommun ska ansöka om att förskottera Etapp 2 i projektet tåg i tid. I den etappen ligger bland annat Karlstads C, ett nytt resecentrum i Karlstad.

I nationell plan finns detta planerat inom perioden 2020-2025, en förskottering innebär att projektet kan flyttas fram till 2018. Det skulle skynda på processen att utveckla en attraktivare centrumkärna, låta den växa lite och framförallt minska barriärerna i staden, som idag utgörs mycket av järnvägen och hamngatan.

En trivsam stad och ett fint resecentrum är naturligtvis bra och viktigt. Än viktigare kanske trots allt en tillförlitlig tågtrafik är för företag och invånare i Värmland.

Regeringen har avsatt 422 miljoner kronor för att bygga ut tågtrafiken i Karlstad och Värmland. Först ut är Väse med mötesspår och nya perronger. Nästa projekt är att bygga ett dubbelspår över Pråmkanalen, vilket snabbar på restiden Oslo – Stockholm. Nästa steg är att bygga om järnvägsstationen i Karlstad till ett resecentrum som blir ett nav för kommunikationer, handel och möten, vilket givetvis ger utrymme för utveckling av området, möjligheter till nya arbetstillfällen och fler kontors-, bostads- och handelsytor i centrala staden.

urbaniseringens baksida: Uppdrag granskning och Grums.

I förra veckan var jag på urbant forum i Göteborg. En heldag med stort fokus på stadsutveckling och hur vi bygger attraktiva städer. Många städer växer och en rad utmaningar som kommer med det – men de flesta kommuner i Sverige växer faktiskt inte. Och i skuggan av urbaniseringen och allt prat om stadsutveckling och attraktiva centrumkärnor sitter många kommuner med stora utmaningar att hantera, med minskande befolkning och mindre skatteintäkter – men ofta med lika höga krav från både medborgare och andra.

Igår hade SVTs program uppdrag granskning ett reportage om Grums. Det skulle nog egentligen kunna vara vilken ort som helst med vikande befolkningsunderlag, allt äldre befolkning, unga som flyttar ut, sociala problem och stora framtida utmaningar, men också med många positiva sidor. Men nu var det just Grums. De där positiva sidorna, som faktiskt finns och att människor trivs, var väl inget som lyftes fram i gårdagens program, där syftet var att påvisa den svenska landsbygdens problem och utmaningar.  Hur som helst berättades om sociala klyftor, sociala problem, unga som mår dåligt, hög arbetslöshet och så vidare. Inget som diskuterades på urbant forum i Göteborg tänker du, men det gjorde det faktiskt!

Faktum är nog att vi inte kan hindra urbaniseringsprocesserna. Städerna kommer att växa och bli större. Men precis som det finns utmaningar i att växa finns det också utmaningar i att behålla sin befolkning eller att bli mindre. Och i skuggan av de växande städerna finns minst lika stora, om inte större, utmaningar att hantera för de mindre orterna och kommunerna. För ett län som Värmland, med en större ort, några mindre och mycket landsbygd är det här en högst relevant fråga, som inte kan viftas bort med flashiga reklamkampanjer eller positiva prognoser. Här krävs gemensamma krafter från politik, näringsliv, fastighetsägare och medborgare.

På urbant forum ställdes frågan om det inte var dags att prata mer om att ”minska med kvalitet”? Men säg den politiker som vågar säga att ”min kommun ska minska med kvalitet”! I tillväxt-eran finns nästan inget som kan bli mindre eller på något sätt än ”uppåt och framåt”. Och det är synd. Kanske skulle man istället faktiskt fokusera på att vara liten? Att se till att lyckas med att ge de medborgare som finns en god service, bra service till företag osv? Att se fördelarna i att vara nära varandra och känna varandra som en mindre ort har?

Vara liten. Men naggande god.

Men nej, jag vet inte hur man i så fall gör det.

svar på tal

Min förrförra blogg om att vi borde planera och bygga Karlstad för framtidens karlstadsbor var väl inget som Socialdemokraterna i Karlstad hurrade över direkt. De skrev svar på tal i NWT i förra veckan, och idag publicerades mitt svar på deras inlägg.

I sak håller jag fast vid mina tidigare argument. Att jag inte tror att externhandel är det som bygger Karlstad starkt i framtiden. Jag tror inte det är det som attraherar mängder av människor att flytta hit. Jag förstår att vi inte kan ha en byggvaruhandel på stora torget men det är inte heller det jag föreslår. Visst spelar bostäder, jobb och ett intressant handelsutbud roll, men det behövs mer, mycket mer, för att stå sig i konkurrensen med större städer som växer och som börjar få ett allt mer intressant nöjesutbud, kulturliv och fysiskt attraktiva centrummiljöer. Karlstad är en bit på väg, men vi kan bättre. Heja på!

hur ser framtida finansiering av infrastruktur ut?

Inte bara Karlstad står inför massiva investeringar i gator, vägar, spår, bussgator och annat. I stort sett varenda stad har utmaningar när det kommer till investeringar i infrastruktur.

I Malmö startar idag en konferans om finansiering av infrastruktur och kollektivtrafik. Det handlar om att hitta alternativ. Nya lösningar. För det finns ingen chans att det offentliga kan bära de investeringar som det finns behov av på det sätt vi hittills har finansierat den här typen av investeringar. För samtidigt som vi vet att skola för unga och omsorg om äldre behöver mer resurser, står vi inför minst sagt massiva investeringsbehov i infrastruktur.

att njuta sig i mål

Hm. Ja, de här träningrelaterade blogginläggen är inte många. Men ibland så. Som nu.

Häromdagen åkte jag tjejvasan. 3 mil på skidor mellan Oxberg och Mora. Bland det roligaste jag gjort. Varför då kan man ju undra?

För det första för att jag gjorde det. Jag hade en strategi för hur jag skulle göra och gjorde det. Det har inte varit oändligt med snö, men på något sätt lyckades jag pricka in träningskvällarna rätt när det väl fanns snö, och sista veckan for vi lite norröver. Dessutom finns det mycket annat man kan träna på.

För det andra för att det kändes så himla bra. Okej, det finns en del att slipa på när det gäller teknik, minst sagt. Men styrkan och konditionen räckte gott och väl. Härligt!

Sist men inte minst. Jag hade som ingångspunkt att njuta mig genom loppet, utan tankar på tider eller annat. Detta gjorde att alla spänningar släppte, jag har aldrig någonsin varit så säker varken uppför eller nedför backar som just under det här loppet. Kort och gott kan man säga att jag njöt mig i mål, på en för mig bra tid, dessutom. Om jag vill göra om det? Ja, gärna!bygg Karlstad för framtidens karlstadsbor och inte för gårdagens sossar!

I dagens NWT menar företrädare för Socialdemokraterna att Karlstad gått miste om 700 jobb för att externhandeln vid Eriksberg inte blivit utbyggt. Som vanligt ser Socialdemokraterna i Karlstad enbart till varje liten del för sig och inte till helheten. Jag tror att det synsättet är livsfarligt för Karlstad. En stad som styrs med fokus på varje enskilt projekt, blir aldrig en attraktiv stad, samhällsplanering handlar om att se kopplingar och helheter, något som S uppenbarligen struntar i.

En för snabbt utbyggd externhandel skulle säkert ge 700 jobb men skulle också medföra att några andra butiker får slå igen. Troligen skulle antal arbetstillfällen vara plus minus noll. JUST DÄRFÖR är det viktigt att vara tydlig i prioriteringarna. Givetvis ska vi se till att fler kan få jobb i Karlstad – snart öppnar en ny galleria i centrala stan, det finns fler planer på handel i Välsviken. Det är viktigt att vi gör saker på rätt sätt för att se till att Karlstad utvecklas långsiktigt livskraftigt. Det handlar också om en ärlighet gentemot företagen. Det kommer inte att gå att lösa trafiksituationen vid Eriksberg i en handvändning. Det är bättre att vara ärlig med det än att lura någon att tro att det är löst nästa år. S menar visserligen att det finns bättre trafiklösningar (billigare) än de som Trafikverket och våra kommunala tjänstemän presenterat (som kostar 400 miljoner och inte finns med i nationell plan). Men på vilka grunder har man baserat detta? Har man anlitat egna konsulter? Eller har man suttit hemma på sin egna kammare och funderat lite? Är det i så fall ett seriöst sätt att förhålla sig till trafikplanering?

Vi vill attrahera fler människor till Karlstad. Unga kreativa människor som på olika sätt bidrar till Karlstads tillväxt. Vi vill får studenter att stanna kvar, starta företag eller på andra sätt bidra till att Karlstad och Värmland blir starkt i regionen. Forskning visar på att det INTE är en utbyggd externhandel som lockar människor till en stad. Bostäder och jobb är viktiga bitar, men inte avgörande. En stad ska vara rolig, kreativ, spännande, levande och utmanande! Mycket av det händer i centrum. Det är viktigt att vi ser vad som händer i andra delar av landet, i andra delar av världen, vartåt trenderna pekar, vad forskningen kommer fram till. Med det sagt, tycker jag att vi bygger Karlstad för dagens och framtidens karlstadbor och inte för gårdagens socialdemokrater! 

ett kliv är bättre än inget kliv alls väl?

Det här med politiska kompromisser är intressant.

Politiskt arbete speciellt då flera partier ska samverka och komma överens, i en miljö där politiska partier per definition ska vara oense och tycka olika. Oavsett vad man gör får man kritik. Antingen så har man krävt för mycket och samarbetspartnern ”gått med på för mycket”, eller så är det tvärtom. Det finns alltid utrymme för att någon i något läger ska kritisera och det är naturligtvis intressant för media att lyfta upp.

Kompromisser är däremot ofta det som leder framåt. Att ta ett kliv i rätt riktning är alltid bättre än låsta positioner och inget kliv alls. Däremot är väl de som har kompromissat inte alltid nöjda med resultatet – givetvis hade man helst velat ta två kliv istället för ett.

Och det är då det gäller. För de andra att säga att det är bra nog, det var hit vi kom nu. Nästa gång tar vi ett kliv till. Det ger lite balans i tillvaron. 1-1. Istället är det alltför ofta de egna leden kritiserar. Och istället för balans är man både en själv och omgivningen missnöjd med insatsen. Obalans. 0-2

Varför skriver jag det här då? Jo, givetvis för att jag ser facebookflödet av kritik mot den S/MP regeringen. Givetvis kommer MP inte få igenom Miljöpartiets politik till 100%. Men MP är med och styr, förändrar, moderniserar, ställer om. MP tar ETT kliv, och det är bättre än INGET alls. Så kom igen nu, det är klart att det är bra, vi kan göra mer, men då måste vi hjälpas åt.

med människan i fokus

Jag har i veckan besökt och deltagit i stadsbyggnadsdagarna, som denna gång var i Örebro. Det var mycket diskussioner kring hållbart stadsbyggande, och värdefulla sociala och ekologiska dimensioner i planeringen. Men det var framförallt det mänskliga perspektivet som låg i fokus.

Visst är kartor och skisser på städer eller stadsdelar vackra från ovan? och hur ofta ser vi inte skisser på hus i helt andra vinklar än de som vi sedan kommer att se dem? David Sims, som var en av föreläsarna, uppehöll sig länge vid att förklara att människor är ganska små, vi rör oss långsamt, och vi gillar att interagera med andra. Självklart? ja, verkligen! Och ändå så lätt att glömma bort. I hur många städer har vi inte vandrat längs med en intetsägande fasad utan liv?

Så, kort och gott. Vi måste bli bättre på att tänka på den mänskliga dimensionen i planeringen! Trivs människor, kommer de att vilja vara i staden, på platser.. det medverkar till att göra staden attraktiv, där människor uppehåller sig finns alltid rum för företagande, idéer och kreativitet. Och det behöver vi mer av.