Sjögången

Sjögången. Flytande bostäder i Mariebergsviken (grafik)

Idag gick Miljöpartiet i Karlstad ut tillsammans med Allianspartierna i ett pressmeddelande kring vad vi vill med KBABs nyproduktion ”Sjögången”. Frågan har diskuterats både politiskt och i media under några månader och vi tycker det är viktigt att man kommer till skott och börjar bygga.

Miljöpartiet vill att det ska byggas hyresrätter i Karlstad. Då möjligheterna har försämrats för nyproduktion av hyresrätter ser vi möjligheten att förbättra säkerheten och ekonomin i projektet med kombinationen av byggnation av äganderätter. Sjögången blir på så sätt KBAB:s första produktion av hyresrätter sedan den statliga subventionen togs bort.

Vi vill således att det i en första etapp byggs två hus med hyresrätter. Under tiden tar man reda på intresset för ägarlägenheter/bostadsrätter och kan så styra byggnation och upplåtelseform av etapp två, och resterande husen, utifrån det visade intresset. OBS att det i detta läget enbart gäller bostäderna på land och inte de i vatten (de som bilden ovan visar).

Detta tror vi är en bra lösning och ger utrymme för en bred politisk blocköverskridande majoritet för byggnationen av sjögången. Vi tycker det är viktigt att KBAB kommer igång med sin byggnation så fort som möjligt. Det är en viktig milstolpe för Karlstad – och för KBAB, där det kommunala bostadsbolaget kommer att bygga mycket mycket mycket energisnålt och använda sig av gröna tak.

Kombinationen av hyresrätter och ägarlägenheter är en vidareutveckling av det som skett i Västerås, där man byggt bostadsrätter för att finansiera del av kostnaden för hyresrätterna. Detta har bidragit till kunskaper som gjort att man i ett nytt läge inser att ägarlägenheter skulle vara ett bättre alternativ. Huruvida det slutligen blir bostadsrätter eller ägarlägenheter är dock inte avgjort ännu.

Läs pressmeddelandet här.

Annonser