vi ska ta ekonomiskt ansvar

I budgetdebatten i våras poängterade vi att det är viktigt att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet hänger ihop och genomsyrar kommunens arbete.

Vi jobbar utifrån att det är vi som lever nu som ska betala det vi gör och kostar på oss, och inte framtida generationer. Vi lyfter över orimligt mycket ansvar på våra barn om de förutom att ta hand om all miljöförstöring samtidigt också ska ta hand om allt annat vi sysslat med undre vår livstid. Det gör att vi i ett snårigt ekonomiskt läge som nu, måste se över kostymen och sy in den lite – vi på långsikt inte dumpa över ansvar på våra barn, men vi ska inte heller äventyra kommunens goda ordning och ekonomi genom att låta utgifterna dra iväg. Det kan innebära effektivisering av verksamhet, rationalisering, men också förändringar av verksamhet.

Socialdemokraterna i Karlstad lyfter just nu höjda röster mot förändringar inom flera förvaltningar. Det är tydligt att man inte är intresserad av att ta ekonomiskt ansvar utan vill dumpa över ansvar för vår verksamhet på kommande generationer. För man kommer inte med några konstruktiva förslag på hur man skulle kunna göra, utan är bara intresserade av att stå vid sidan om och skrika att det vi gör är dåligt.

Det kan man naturligtvis göra som opposition, men det ska bli väldigt spännande att följa upp alla deras önskemål och ”satsningar” i kommande budget. För det är väl inte bara populistiska utspel det handlar om?

Annonser