uranbrytnings-centern

Ibland fattar man inte riktigt.

24e september 2011: Centerpartiets stämma fastslår att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten till en nationell lagstiftning mot uranbrytning. Detta för att stärka upp skyddet mot att företag kringgår det kommunala vetot. Det finns en tendens mot att företag som genomför prospektering och sedan får ett kommunalt nej ändå fortsätter sin planering för brytning av uran. För att motverka oklarheter vill centern därför utreda en nationell lagstiftning som förbjuder uranbrytning i Sverige.

Då: Det är en tydlig hållning att Centerpartiet aldrig kommer att acceptera uranbrytning i Sverige. En röst på Centerpartiet har varit, är och kommer alltid att vara en röst som sätter stopp för uranbrytning. 

14 e mars 2012:  Riksdagen behandlar frågan om att utreda ett förbud mot uranbrytning i Sverige. Trots att Centern har ett beslut från partistämman på att förbjuda uranbrytning röstade partiet idag nej till en sådan motion i riksdagens näringsutskott. Helena Lindahl (c) försvarar beslutet och säger: Att Centerpartiet skulle rösta emot allianskollegerna i utskottet skulle knappast föra oss framåt i arbetet med att få till stånd en utredning om en lagstiftning mot uranbrytning. Det skulle snarare försämra utsikterna för en sådan lagstiftning då vår position i alliansregeringen skulle försvagas.

Nu: Centerpartiet röstar emot att utreda ett förbud mot uranbrytning. Anledningen till varför är alltså för att det skulle göra det svårare att få igenom ett förbud mot uranbrytning. Istället hänvisas till alliansens energiöverenskommelse, som ju var den överenskommelse som öppnade upp för nya kärnkraftverk i Sverige.
Annonser