vem ska bestämma när festen är slut?

I kväll på miljöpartiets medlemsmöte kommer vi diskutera partiets inställning kring ökade serveringstider på krogarna i Karlstad. Det pågår en diskussion i Karlstad om krogar ska få servera alkohol till kl 2 (som idag) eller till 3 (finns vissa önskemål på det). Jag är inte bättre än att jag i samband med detta vill berätta om min syn på det, sedan är det såklart medlemsmötet som beslutar i frågan och jag kommer att följa det medlemmarna bestämmer ska vara partiets riktning.

De huvudsakliga argumenten emot är att det blir mer stök, folk blir fullare och det blir fler som slåss och far illa. Argumenten för är att göra Karlstads nattliv mer attraktivt, låta krögarna och människor bestämma mer själva.

Logiskt sett så borde stöket vara konstant om alla tvingas hem vid samma tid vare sig det är två eller tre. Att alkohol är farligt är det ingen som ifrågasätter, men löser vi problemen genom att stänga krogarna kl två? Det kanske finns bättre förslag som till exempel samverkan mellan polis och berörda parter vilket är något som skulle kunna diskuteras, så att vi kan låta Karlstad utvecklas till en än mer levande och pulserande stad!

I Karlstad finns ett nöjes- och uteliv som är till glädje för många, men som lämnar visst att önska vad gäller utbud. Det är nog inte bara jag som önskar att det fanns en jazzklubb eller en gayklubb. Det är ju inte så att man löser det genom att öka serveringstiderna, men det underlättar ju för alla som vill vara ute tillsammans med vänner för att dansa och umgås. För mig är det självklart att karlstadsborna ska bestämma själva när festen är slut. Politiker ska inte tvinga folk att gå hem tidigare.

Grejen är ju att politiker inte kan det idag heller. Festandet fortsätter hemma på efterfest eller på svartklubbar. På krogen är det legalt att dricka alkohol. Tidigt stängda krogar riskerar att leda till att festandet flyttar till svartklubbar, med billigare alkohol – troligen smuggelsprit, sämre kontroll och svarta pengar som resultat. Med en mångfald av öppettider och tillstånd, fler vakter och bättre kontroll tror jag att vi får en stad med ett levande och tryggare krogliv. Betyder det att jag inte ser problemen med stöket på stan? Nej, men jag är tveksam till att lösningen skulle vara så enkel som att stänga alla krogar kl 02. Självklart skulle en förlängning av serveringstillstånd och öppentider också innebära att kollektivtrafiken fungerar även för de som är sent ute.

Joakim Larsson (MP ordf i Västra Götaland) skriver på sin blogg och i debattartikel om öppentiderna i Göteborg och Miljöpartiet: Ett tidigare språkrör för Grön Ungdom beskrev en gång den gröna ideologin som ”I solidaritetsfrågor ska vi stå till vänster om vänstern och i frihetsfrågor ska vi stå till höger om högern.”. Det är en politisk ambition som jag ser som det stora med Miljöpartiet, att försöka hålla dessa båda bollar som i traditionell svensk politik blivit varandras motsatser i luften samtidigt. För vi är många som både vill ha en generös flyktingpolitik och avskaffad stupstock i sjukförsäkringen samtidigt som vi ha ett stort inflytande över våra egna liv. Att bo i en stad innebär att man delar den med andra människor, som har andra värderingar, intressen och liv. Jag tror det är just denna mångfald som lockar många människor till staden. Vi ska inte ta bort den kokande kitteln. Men det är precis vad vi gör när vi bestämmer oss för att inskränka människors möjlighet att roa sig på det sättet som de önskar, bara för att det inte är passar in i vår mall av t.ex. naturupplevelser och teaterföreställningar som det främsta av rekreationer. Detta frontalangrepp på människor som inte delar den synen upprör mig mycket! Människor måste få vara olika. Vissa gillar att vara på krogen länge på natten och andra gillar andra saker. Eller är talet i vårt kommunpolitiska handlingsprogram om mötesplatser i staden och en stad där alla ska trivas bara tomt prat?

I sponsrandet av ”Wermland Forever” försöker kommunen sätta en annan bild av Karlstad – ”än en håla på landet”. Diskussionen kring detta är känd och behöver inte dras upp här, men jag skulle säga att vi har chansen att verkligen ändra bilden av Karlstad genom att ändra serveringstillstånden. Det kanske är en del i att vara en liten storstad eller en håla på landet? Ett spännande och nöjesliv med rikt utbud kan aldrig vara en nackdel för en stad, eftersom det också innebär att människor som tycker det är viktigt ser positivt på Karlstad – något som också gynnar kommunen, universitet och näringsliv. Människor som tycker kultur och nöjesliv är viktigt väljer kanske att bo här – just därför.

Annonser