ny parkeringsnorm i Karlstad – färre bilar, mer bostäder?

I en artikel i svd påtalas att byggandet både försvåras och fördyras av parkeringsnormer. Parkeringsnormerna bestäms av kommunerna och handlar om krav på vissa antal parkeringsplatser i anslutning till att det byggs nya bostäder och kontor i städer.

Att p-krav fördyrar och försvårar har också vid flera tillfällen också påtalats från lokala byggare, inte minst på de bostadsmarknadsdagar vi haft, där vi pratat om stadsutveckling och hur vi vill se framtiden Karlstad. Parkeringsnormen kan se olika ut i olika kommuner. För Karlstad del håller vi just nu på att ta fram nya normer för parkering av bil och cykel. Alltså, antalet parkeringar för respektive transportslag vid varje nybyggnation.

I Karlstad tänker vi oss att det finns anledning att sänka normen från dagsläget och dessutom vara ganska flexibla där det handlar om tillgång till kollektivtrafik, bilpool och övrigt uppmuntrande av andra trafikslag som kan göra att man kan frångå parkeringsnormen. I Eskilstuna har man gjort något liknande och på flera andra ställen likaså. Syftet är givetvis flerfaldigt. Det handlar om att göra staden mer mänsklig, att främja stadsutveckling och attraktivitet, att minska transporter med bilar, att främja andra transportslag, om att nå klimatmål och att främja byggande.

Exakt hur den nya parkeringsnormen kommer att utformas i Karlstad avgörs under våren och ett första förslag skickas efter stadsbyggnadsnämnden i januari på remissrunda till andra förvaltningar i kommunen.

Advertisements

2 thoughts on “ny parkeringsnorm i Karlstad – färre bilar, mer bostäder?

  1. Det är i och för sig klokt att anpassa krav på parkering efter att vi ser ett minskat bilbeorende, men det finns en viss risk att vi låter fastighetsägarna vältrar över parkeringsansvaret på kommunen. Jag tror inte att vi kan driva fram ett minskat bilägande genom att mildra kravet på P-platser på fastigheten (eller inmuttande någon annanstans).

    Bilägandet som funktion av bostad i staden och tid borde inte vara så svårt att undersöka. Minskar den, över huvud taget?

    • Hej!
      Bilåkandet i Karlstad minskar. Bilägandet bland yngre minskar. Jag tror att vi måste balansera bra parkeringsmöjligheter med krav på färre parkeringsplatser. Sen tror jag att vi måste börja våga ta ut p-avgift på kantparkeringar i bostadsområden nära centrum.

Kommentarer inaktiverade.