karlstad i topp!

I dagarna presenterades fastighetsägarnas fastighetsföretagarklimat, där Karlstad var en av kommunerna i topp. Många orsaker till detta naturligtvis, men jag är ganska övertygad om att en bidragande orsak är majoritetens fokus på en ökad dialog med näringslivet, vårt arbete med bostadsmarknadsdagen, vårt fokus på stadsutveckling och ökade resurser till planarbete, servicegarantier som syftar till att tydliggöra vilken service kommunen tillhandahåller, förbättrad service gällande bygglov och tydliggörandet av planprocessen.

Här kan du läsa mer om fastighetsägarnas undersökning.

Advertisements