resandet ökar i kollektivtrafiken (igen)

Resandet med kollektivtrafiken i Karlstad ökar igen. Ni har hört det förr. Börjar det bli tjatigt? Nej, verkligen inte! Snarare är det ytterligare bevis på att vi gör rätt saker när det gäller att utveckla kollektivtrafiken och samhällsplaneringen i Karlstad. Ett bra betyg för både politik och tjänstepersoner.

Resandet med stadsbussarna i Karlstad har ökat åtta år i rad. 2013 uppnåddes 6,4 miljoner resor, en ökning med 3,7 procent från året innan. De senaste åtta åren har resandet ökat med 2,5 och stadsbussarna har nu en marknadsandel på 24 procent.

Karlstadsborna reser inte bara mycket kollektivt – de är nöjda med trafiken också. 84 procent av kunderna uppger sig vara nöjda med kollektivtrafiken i Karlstad, enligt Svensk Kollektivtrafiks årliga undersökningar. När det gäller hela befolkningens bedömning av kollektivtrafiken är 77 procent av Karlstadsborna nöjda, vilket är högst i landet (riksgenomsnitt 50 procent).

Karlstadsborna gör nästan hundra stadsbussresor per person och år. Därmed är Karlstad en av de städer utanför storstadsregionerna där man åker allra mest kollektivt. Heja karlstadsborna!

Advertisements