plan för demokrati och medborgardialog

Medborgardialog. Ett väldigt korrekt och självklart begrepp – som man som kommun och politiker SKA syssla med. Åsikterna går emellertid isär skulle jag vilja hävda, när det gäller medborgardialog och människors påverkan går skalan ifrån att man ska fråga medborgarna vad de tycker vart fjärde år, till att man ska låta medborgarna bestämma konkreta saker i staden. Vissa känner kanske att ”ska man påverka samhället får man väl gå med i ett parti” andra menar att man kan ha mer direktdemokrati.

Miljöpartiet har alltid varit i den senare delen. Vi har drivit frågor som medborgarförslag, rådslag och folkomröstningar, med lite olika framgång men med resultatet att vi ändå flyttat fram positionerna till att lyssna mer på vad medborgarna tycker är viktigt. I olika delar av kommunens verksamheter finns också olika grader av medborgarinflytande och vi har hitills kanske inte haft en samlad bild av hur medborgardialogsarbetet ser ut eller kan utvecklas.

Det är det vi gör nu.

Förra veckan fattade kommunfullmäktige nämligen beslut om en plan för kommunens medborgardialogsarbete. Däri hittas en samlad bild av vad vi idag gör i kommunens olika förvaltningar, där finns också förslag på hur vi kan utveckla det vidare – utifrån de olika verksamheterna. Olika verksamheter kräver olika tillvägagångssätt, olika modeller och kanske olika sätt att föra ut information och ha dialog på.

Syftet med planen är att tydliggöra vad medborgarna kan och ska tycka till om. Och när. Min förhoppning är att det ska tydliggöra när i olika processer medborgardialog ska hållas, hur vi tar hand om synpunkter men kanske framförallt på vilket sätt vi kan utveckla diskussionerna och dialogen så att det finns chans för för att delta.

Advertisements