det där med mål – lite om samverkan i stadsrummen

Om man inte vet var man ska, spelar det ingen roll åt vilket håll man går.

Oavsett om det handlar om strategi för en löptävling eller samverkan i stadsrummet är det bra att veta vad målet är. Om målet är att springa en mil – får man skaffa en strategi för att nå dit. Om målet är att utveckla stadens centrum, måste man veta vad man vill med centrum för att kunna lägga upp en strategi och tidplan för att nå dit.

När vi tillträdde som politisk majoritet 2010 poängterade vi vikten av ett livskraftigt och attraktivt centrum. Sedan dess har konferanser, sammankomster och argument stått som spön i backen för att poängtera centrums betydelse för en stad. Och allt stöttar egentligen vår tes – att satsa på centrum är helt rätt, men kommunen kan inte ensam bygga staden. Vi är många som får del av ett attraktivt centrum och ett attraktivt Karlstad och tillsammans kan vi göra satsningar som når vi längre.

Under ett par år har vi diskuterat centrums betydelse, vi har pratat samverkan. Men vi har inte pratat mål. Förrän nu.

Nu ligger nämligen ett uppdrag på stadsbyggnadsförvaltningen att arbeta med Tingvallastaden, inte minst det som ska hända vid resecentrum, men det handlar lika mycket om människor, gång, cykel, stora torget, trafiklösningar för buss och bil och samverkan mellan de olika aktörerna som finns i staden. Med målet tydligt tror, och hoppas jag på att vi kan enas om att arbeta tillsammans för att nå dit.

Med målet klart, kan vi också skaffa en strategi för vem som ska göra vad, när och hur. Vi måste givetvis har respekt för varandras uppgifter, kunskaper och inspel – men om vi är eniga om målet blir allt det andra enklare. Tänker jag.

Karlstad är vackert. Mycket är bra redan nu. Men det finns väldigt många saker som kan bli ännu bättre. Och visst vill vi alla som bor och verkar i Karlstad göra Karlstad så bra som det bara går?

Advertisements