budget för hållbart karlstad – för femte gången!

Idag presenterade den politiska majoriteten budget för 2015-2017. Fokus låg på unga, i förskola och skola, och äldre, framförallt genom mer pengar och tid i hemtjänsten.

Vi har sedan vi bildade majoritet fokuserat på att bygga Karlstad hållbart. Mycket har handlat om att satsa pengar på klimatarbete. Det har handlat om såväl företagsklimat som miljöarbete som att utveckla kollektivtrafik och cykelvägar. Vi har satsat på socialt arbete och bostad först för att hjälpa de som har det allra svårast. Vi har också lagt pengar på barn och unga, underhåll och byggnation av nya skolor.

I korthet kan jag presentera budget för 2015-2017 enligt följande:

Vi prioriterar pengar till hemtjänst och mertid inom hemtjänsten, för att minska stressen för personal och öka kvalitén för de som behöver omsorg inom ramen för vård- och ormsorgsnämndens verksamhet. Vi prioriterar minskade barngrupper och personalförstärkningar inom ramen för barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Vi satsar på att bygga boende för socialpsykatrin och för att på sikt minska kostnaderna för institutionsplaceringar. Vi bygger om Västerstrandskolan. Vi lägger pengar på hållbart resande. Vi uppdrar åt våra olika förvaltningar att försätta arbeta med stadsutveckling av stadens centrala delar, stadsdelar och kringliggande mindre tätorter. Vi vill tillskapa en modell för att se till att de flyktingar som vi tar emot får ett så bra mottagande som möjligt, att de känner sig välkomna och vill bidra till Karlstads utveckling. Detta gäller givetvis också de ensamkommande barn vi tar emot.

Så här skriver nwt, så här skriver vf om budgeten. Och här i SVT.

20140520-195847-71927281.jpg

20140520-195846-71926097.jpg

Advertisements