mer klimatarbete i EU – för barnens skull

bild

Företrädare för andra partiet hävdar ibland att klimatfrågan inte löses på lokal nivå. Det är på global och EU-nivå man löser miljö och klimatfrågor. Kommuner, ”behöver inte göra något för att skynda på utvecklingen”. Och visst är det så att mycket av klimatarbetet har haft ett stort uppifrån och ner-perspektiv. Alla miljömål som många arbetar mot kommer ju tex inte ”underifrån”. Det praktiska och verkliga miljöarbetet sker dock till stor del på lokal nivå, det är där det görs skillnad. Kommuner jobbar med att minska transporter, bygga energismart, minska utsläpp, öka kollektivtrafikåkandet, bilda naturreservat, bygga ut fjärrvärme, minska energiförbrukningen och så vidare. På lokal nivå ser det ganska hoppfullt ut, så länge vi får lov att gå före.

Men om vi nu inte ska rädda världen i kommunerna borde ju samtliga partier som förespråkar miljöarbete någon annanstans gå före där i EU kan tyckas? Tyvärr inte. Istället för att driva på miljö och klimatfrågorna i EU, kan det faktiskt vara så att man driver på för minskade krav.

I grund och botten är det enkelt. Sverige och EU behöver en politik som sänker utsläppen. Men medan isarna smälter och utsläppen ökar, lyckas man inte komma överens om att förändra klimatpolitiken. Bilden ovan illustrerar detta, det är på så många möten klimatet diskuteras, men där besluten som krävs för att rädda planeten uteblir. Allt medan havsnivåerna ökar.

Vi måste se till att EU blir den plats där vi fattar beslut om att införa tydliga och ambitiösa mål för att minska utsläppen i EU, där vi ställer om till förnybar energi och där vi gör de klimatsmarta valen de enkla och mest ekonomisk fördelaktiga. Inte minst för våra barns skull.

Miljöpartiet vill införa ett klimatpolitiskt ramverk på EU-nivå. Till år 2030 ska målet vara att minska utsläppen med 60 procent inom EU, jämfört med 1990 års nivåer. År 2050 vill vi att utsläppen är nära noll. Ramverket ska innehålla bindande tak för utsläppen, tydliga regler och en oberoende kontroll.

Politiken måste bli varmare. Inte klimatet. from Miljöpartiet de gröna on Vimeo.

 

Advertisements