hållbarhet som bi-effekt

Det handlar om den hållbara staden. Om att vi är beroende av små varelser för att vårt samhälle ska fungera. Om att vi är fler som jobbar med hållbarhet.

Idag hade Löfbergs pressträff om att de under sommarmånaderna kommer att ha två bisamhällen på taket, som ett led i deras hållbarhetsarbete. Bin behövs för att vi ska få livsmedel, kaffe, kläder .. ja nästan allt som vi använder i vår vardag. Tyvärr hotas bina av monokulturer och icke gynsamma förhållanden, vilket i längden kommer att påverka bland annat vår livsmedelsproduktion. Imorgon kommer svt sänd ett program om vilka konsekvenser det kan få, och att det i stort handlar om en tyst miljökatastrof.

Företaget Bee Urban, vill ändra på detta och ser till att t ex ett företag kan få ett bisamhälle och någon som sköter om det. Som en del i ett företags miljöarbete.

Idag fick jag följa med upp på taket för att se bisamhällena och är väldigt glad för att Löfbergs är en sådan aktiv aktör i miljöarbetet. Miljöarbetet är lite som ett pussel, med olika pusselbitar från olika aktörer. Det kräver att vi jobbar tillsammans för att det ska bli riktigt bra!

20140528-164721-60441745.jpg

Advertisements