grön urbanisering

Den här helgen är det Miljöpartiets kommun- och landstingsdagar ihop med kongress. Det ska peppas inför valet, det ska utbildas, nätverkas och det ska fattas beslut om ett valmanifest.

En del i detta är att jag tillsammans med två kollegor och företrädare för Fastighetsägarna ska prata grön urbanisering. När det pratas stadsplanering handlar mycket av pratet om att det är städerna som bär en hållbar utveckling och att lösningen på många problem löses med en ökad urbanisering. Det vi ska göra är att diskutera om det är så, eller ej.

Är urbaniseringen lösningen eller en del av problemet med att skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara städer? Hur gör man? Hur bör utrymmet fördelas i framtidens attraktiva städer? Finns det plats för bilen? Hur motverkas social segregation och hur främjas mångfald, handel, kultur och mötesplatser?

Jag kommer förståss att ta utgångpunkt i Karlstad. Prata lite om hur vi planerar, jobbar med kollektivtrafik och också vara lite självkritisk och säga att politiker kanske behöver vara lite modigare för att nå de uppsatta önskade målen.

 

Advertisements