ändra inte färdriktning, pengarna behövs i vården!

Idag fattades beslut på kommunstyrelsen om kommunens budget för 2015-2017. Majoriteten presenterade vårt förslag till budget redan för några veckor sedan och idag var det dags för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Det var ett minst sagt intressant förslag från S, där välfärdsfrågorna förvånansvärt inte stod i fokus. Istället för att som vi valt att prioritera barn och äldre, valde man att satsa 10 milj på en jobbkommission, bestående av saker som i redan görs i kommunens olika verksamheter. Saker som med all säkerhet kan bli bättre, men som definitivt inte behöver kosta 10 miljoner. De pengarna behövs mycket mer i hemtjänsten och i skolan, där vi vet att hemtjänsten har stressigt och det varit svårt med stora barngrupper i förskolan och svårt att hitta vikarier.

Givetvis är fokus på jobb bra. Men det är inga nya förslag man kommer med från S. Det handlar om ytterligare samverkan, om att fortsätta arbetet med att effektivisera kommunens olika processer, te x plan och genomförandeprocessen, saker som redan görs eller som är på gång att genomföras. Om det här är en ny färdriktning för Karlstad, där vi inte ska lägga resurser på de som bäst behöver, ser jag helst att vi behåller nuvarande riktning. Vården och skolan behöver mer resurser, det går inte att göra det på något annat sätt än att skjuta till mer pengar.

Advertisements