en lila flagga för samverkan kring trygghetsfrågor

Igår på kommunstyrelsen lade den politiska majoriteten ett förslag om att påbörja jobbet för en purple flag-certifiering. Purple Flag kommer ursprungligen från Storbritannien och målet med certifieringen är att öka tryggheten under kvällar och nätter i stadens centrum.
hämta
Att ansöka om en Purple flag-certifiering innebär ett samarbetsåtagande mellan olika aktörer som till exempel Centrum Karlstad, Trygghetscenter, krögare, fastighetsägare, polis och kommun. Det är också ett tydligt gemensamt ställningstagande för en tryggare stad.Karlstad växer både som arbets- och bostadsort, evenemangsstad, universitetsstad och besöksmål. En Purple Flag-certifiering innebär att vi tar lärdom av andras erfarenheter och att vi får verktyg som hjälper oss att stärka samarbetet kring trygghetsfrågor i vår stad.

Vi pratar ofta om hur vi bygger en attraktiv stad, om parker och vatten, om att en attraktiv stad är en stad med liv och rörelse, där det finns ett stort utbud av både kultur, restauranger och uteliv. Men en attraktiv stad är också en stad där både boende och besökare känner sig trygga.  

Advertisements