Budget 2015-17

Idag pratade jag om att nå Livskvalitet Karlstad 100000, som är kommunens önskan, på budgetfullmäktige. Dagens största ärendevar givetvis strategisk plan och budget för 2015-17. I båda finns en rad olika åtaganden och pengar som syftar till att nå alla de mål vi har satt upp.

Det handlar om att vi ska bli fler, utan att för den skull öka varken utsläpp, miljöpåverkan eller trafik. Det handlar om att bygga miljösmarta hus, om fler jobb, fler företag, bra skola, bra vård och mer kultur. Det handlar om att skapa en attraktiv plats där människor vill bo, arbeta och besöka.

Det kan handla om att skapa bra förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik mellan tätorter, kranskommuner och stadsdelar. Bra förutsättningar för människor att bo och arbeta i karlstadsregionen, bra förutsättningar för att låta karlstad vara en stark motor i länet.

Det kan handla om att ha en bra plan- och genomförandeprocess, där det är enkelt för invånare att förstå hur man söker bygglov, hur man får mark att bygga på eller en lokal att starta sitt företag i.

Det kan handla om att vi vill utveckla olika delar staden, centrum, stadsdelar, parker, tätorter och att vi vill se hur karlstad 2025 möter de utmaningar som står för dörren. Vad krävs för att centrumhandeln ska klara sig gentemot extern handel och nätshopping och var finns argumenten för att involvera fler aktörer i ett levande centrum?

I takt med att vi blir fler i karlstad, staden växer och fler bor i centrala lägen blir gröna ytor viktigare att värna. Vi måste komma ihåg att de tio mest uppskattade platser bland karlstadsborna är kopplade till vatten eller parker. Vi ska låta dem vara ryggraden när vi planerar. Vi ska arbeta för att minska stadens gråa ytor, flytta ut industrimark till mer perifera lägen och se till att vi bygger bostäder i centrala lägen för att minska transportbehovet och kostnader för infrastruktur.

Lika mycket som vi vill förtäta – lika svårt är det att göra det, i och med bullerproblematiken. För att lösa det behöver vi bli tuffare och våga prioritera mellan bil, cykel, gång och kollektivtrafik. Vi ska planera staden mer utifrån människor och mänskliga behov och inte utifrån bilismens. Alla människor ska de ges samma plats i staden, oavsett transportform.

Transporterna är vår tids stora utmaning. Och en del i vår strategi för att nå uppsatta mål är att växla över pengar från klimateffektivisering till hållbart resande. Vi vet att det finns en rad uppgifter som måste göras för att vi ska få till den utveckling vi vill, där målet är att vi ska blir fler karlstadsbor utan att öka miljöpåverkan.

Köpenhamn kammade nyligen återigen hem den hedersamma placeringen för världens bästa stad att bo i. Här har vi mycket att lära. För visst handlar samhällsbyggande mycket om bostäder och infrastruktur. Men det handlar också om mångkultur, integration, spännande nöjesliv och en välkomnande attityd.

Det handlar om hur vi skapar ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle, om en helhet, om att skapa en attraktiv plats där människor vill bo, arbeta och besöka. Och Majoritetens budget tar fasta på det.

Advertisements

4 thoughts on “Budget 2015-17

 1. Hej Maria,

  Du kan ju börja med att delklarera hur ni kommer göra med de två husen på Orrholmen som Värmlands Museum och er egen oberoende utredning via Sweco total sågat.

  Du kan ju inte gömma dig då du sitter med i stadsbyggnadsnämnden.

  Antar att du inte kommer posta detta inlägg, då det är svidande kritik på hur MP hanterat Orrlek/Orrholmsplan ärendet och per idag eldat upp 1 miljon av våra skattemedel samt tydligt påvisat förakt emot en stor grupp av medborgare som hela tiden haft rätt i berört ärende.

  Visa nu lite demokratisk vilja och svara en medborgare.

  • Hej, den planen jobbas vidare med. Utredningen föreslår två lamellhus istället för punkthus. Om det är ekonomiskt möjligt att bygga är upp till KBAB att avgöra.

 2. Hej,

  Citat ”den planen jobbas vidare med”
  – Hur kan ni jobba vidare med något som medborgarnas synpunkter (över 100st) gjort tydligt tummen ned på och så även Värmlands Museum och er egen oberoende utredning via Sweco?

  Hur mycket mera smäll på okunskapens fingrar skall till för att lyssna in?

  Citat ” ekonomiskt möjligt att bygga är upp till KBAB att avgöra”
  – En sanning med modifikation då KBAB fått uppdraget ifrån er politiker och då främst MP som sitter i ansvariga nämnder att förtäta. Du om någon kan om viljan finns direkt lägga ned och hänvisa till ovan, vad är orsaken till att detta ej sker?.

  Medborgarna måste få veta hur MP agerar i praktiken emot befolkningen.

  Ni politiker värnar om åsiktsyttring inom de demokratiska ramarna, kan du förstå att de nästan inte räcker till när sådan massiv kritik ifrån myndigheter, boende, övrig befolkning samt er egen utredning sågar ert förslag om två lamellhus istället och ni gång på gång väljer att inte lyssna in.

  • På dig låter det som att MP styr kommunen allena. Riktigt så är det ju inte. Givetvis finns olika politiska åsikter omkring byggnationen. Hittills har jag inte hört något parti säga att man inte vill att det ska byggas några hus.

   Det som diskuteras, och det utredningen kommit fram till, är att punkthus inte är lämpligt och att lamellhus är att föredra.

   KBAB har ekonomiska kalkyler att ta hänsyn till, precis som alla andra företag som bygger bostäder. Det är inte för inte som de flesta föredrar punkthus (just på grund av kostnaderna). Något som jag personligen beklagar eftersom jag gärna skulle vilja se andra typer av hus byggas i Karlstad också.

Kommentarer inaktiverade.