fler planer än någonsin!

I dagens NWT redovisas en chatt med landstingsrådet Ulrik Andersson (S) där han får svara på en fråga från karlstads studentkår gällande boende i Karlstad. Han svarar att bostadssituationen för unga är katastrofal och att mer mark behöver planläggas i Karlstad. 

Givetvis är det så att mer mark behöver planläggas. Det gör det alltid. Det är också så att det behövs fler mindre bostäder för unga. Men sanningen är den att vi aldrig har haft så mycket planlagd mark som nu. Förra året hade vi rekord i antal antagna detaljplaner. Vi har också hittat bra byggkoncept med modulhus som gör byggprocessen både snabbare och billigare än tidigare. Dessa hus kan bl a ses som studentbostäder på Kronoparken redan idag.Vi ser också att fler bygger hyresrätter idag än tidigare.

Karlstad är ledande i landet när det gäller hyresrätter, vilket är oerhört viktigt när det gäller personer som kräver lite flexibilitet i sin boendesituation. Vi har också en utarbetat strategi för att planprocessen ska bli snabbare och har sållat bort tidstjuvar i vår interna organisation, detta tillsammans med externa aktörer. Det har varit en prioriterad fråga för den sittande majoriteten att jobba med dessa frågor, eftersom det tidigare funnits mycket kritik mot den kommunala organisationen och takten på plan- och bygglovhandläggningen. 

Givetvis ska vi inte sätta oss ner och vara nöjda. Det finns mer att göra. Men vi är på rätt väg.

Advertisements