begrav gravaleden

Gravaleden ja. En långdragen och bitvis infekterad kommunpolitisk diskussion i Karlstad. Kort sagt handlar det om att bygga en väg genom ett skogsparti för att underlätta lastbils-, och biltrafik.

Sällan trodde man väl att den frågan skulle hamna i 2014 års valrörelse. Men efter ett utspel från Kristdemokraterna i början på veckan har denna fråga återigen seglat upp på dagordningen. Inte minst för att det visade sig att alla andra allianspartier också vill se den här lösningen, liksom socialdemokraterna.

Mer väg ger mer trafik. Och mer trafik är inte det vi behöver. Vi behöver istället jobba för att minska transporterna för att nå de uppsatta målen vi gemensamt har satt upp för att få en bra livskvalitet i den här kommunen och på den här planeten. Vi ska istället hitta lösningar för att ha en bra trafiksituation. Genom att samordna transporter och underlätta för människor att välja andra, mer miljövänliga, sätt att transportera sig på.

I2-skogen är inte minst en viktig del för friluftslivet i Karlstad och för de som bor i Råtorp, Skåre och på Skåreberget. Här finns värdefull natur, här går motionslopp, här springer folk, åker skidor, här går skolbarnen på utflykter.

Argumenten:

Vi vill inte ha tung trafik genom Skåre centrum. Idag får inte tung trafik åka genom Skåre centrum. Däremot blir bostadsområdena på Skåreberget påverkade, tillsammans med att risken finns att andelen tung trafik på Stockfallet ökar och påverkar bostadsområdena där också.

Vi behöver mer verksamhetsmark. Vi kan planera för mer verksamhetsmark runt Ilanda utan att för den skull bygga väg genom skogen

Genom att bygga vägen, minskar vi miljöpåverkan. Nej, miljöpåverkan minskar inte. Ni flyttar ett problem från en plats till en annan. Kanske är det bättre att försöka lösa problemet än att flytta runt det?

Min, och Miljöpartiets, åsikt är att det är dags att begrava idén om Gravaleden. Det är 2014 nu. Vi behöver nya lösningar för att möta framtidens problem. Inte de som är daterade 1998.

Advertisements