det går att göra skillnad!

Ozonhålen blir mindre! Forskning visar på att sedan vi minskat utsläppen av freon håller ozonlagret på att återhämta sig, och sådär om 40 år kommer det att vara tillbaka på den nivå som vi hade på 1980-talet.

1. Det går att göra skillnad. Ändrar vi beteende kan vi minska klimatpåverkan.

2. Det är bråttom. Eftersom det tar tid. Naturens cykler och tid bestämmer vi inte över. Den återhämtning som krävs tar ofta mer tid än vi tror. Men framförallt längre tid än vi vill.

3. Vi vet vad vi behöver göra. Varför väntar vi? och på vad? På att fler städer ska svämmas över, fler skyfall, fler torrperioder, fler klimatflyktingar?

 

Advertisements