med tillväxtfrågor i fokus

I veckan var det första kommunfullmäktigesammanträdet för den nya mandatperioden. På detta beslutades bland annat vilka som ska vara kommunalråd för kommande period (jag är en av dem), det beslutades också att jag ska vara kommunstyrelsens andre vice ordförande. Det innebär också att jag från och med nästa vecka med varm hand lämnar över ordförandeklubban i stadsbyggnadsnämnden till Peter Kullgren.

Mitt fokus som kommunpolitiker under de gångna fyra åren har varit stadsbyggnadsfrågor och kollektivtrafik. Jag vill som kommunstyrelsens andre vice och tillväxtutskottets ordförande (vilket ännu inte beslutats) behålla men bredda det fokuset till: hur vi gemensamt bygger en attraktiv och hållbar stad. Det kommer troligen innefatta både övergripande stadsutvecklingsfrågor och övergripande kollektivtrafikfrågor men kanske framförallt en mer långsiktig tanke kring vad vi vill att Karlstad ska vara vid mandatperiodens slut och några mandatperioder bort.

Det handlar om hållbarhet. I stort och smått. Om infrastruktur både inom kommunen och mellan kommuner i Värmland såväl som i landet. Det handlar om ett näringsliv som mår bra och känner att det går att utvecklas och växa. Det handlar om en hållbar livssituation för människor och inte minst handlar det om en god miljö.

Jag tänker att vi har allt att vinna på att lyfta de här frågorna hela tiden. I samverkan med andra, när vi pratar med andra kommuner, när vi möter folk på gatan, när vi träffar rikspolitiker. Det är tillsammans vi bygger staden. Och kommunen.

Nu börjar en ny mandatperiod.

Advertisements

One thought on “med tillväxtfrågor i fokus

Kommentarer inaktiverade.