kort reflektion från persontrafikdagarna

Besökte persontrafikdagarna på Älvsjömässan i veckan. Några dagar med föreläsningar och möten med människor som brinner för kollektivtrafik, att bygga hållbara städer och skapa attraktiva livsmiljöer. Dessutom en chans att se lite ny design på bussar. =)

IMG_3732.JPG

Även om detta är ett forum för de som jobbar med frågorna, upplever jag en viss skillnad idag än för några år sedan. Kollektivtrafikfrågorna är mer i fokus generellt i samhällsplaneringen, men upplever från tjänstemannahåll att politikerna är mer intresserade av frågorna och också vågar prioritera kollektivtrafik. Politiker upplever att tjänstemännen är mer insatta och villiga att arbeta med frågorna. Det har hänt något på de här åren, det finns en mer positiv inställning till kollektivtrafik.  Det är fantastiskt roligt och jag hade många bra möten med människor som jag tror både kan ge mig och Karlstad mer framgent.

Däremot pratas det ibland om att ökat kollektivtrafikresande är ett mål i sig, vilket jag inte håller med om. Jag tycker till exempel att fördubblingsmålet skjuter lite vid sidan av det som är fokus – att bygga hållbara samhällen. För att kunna göra det, dvs nå målet om hållbar samhällsbyggande, så måste fler åka kollektivt. Men fler måste cykla och gå också. Och vi måste hitta ett sätt att hantera de bilar som behövs i stadsmiljön utan att de motverkar vår ide om en attraktiv stad. Ökat kollektivtrafikresande är för mig därför ett medel snarare än ett mål. Viktigt att ha med sig. Tycker jag.

Advertisements

One thought on “kort reflektion från persontrafikdagarna

  1. Klart att kollektivtrafik är ett medel. Ett medel för att uppnå en mängd effekter på hållbarhet och attraktiva städer. Men tycker fortfarande att fördubbling är ett smart mål, som vi alla kan ta till oss och kommunicera och komma ihåg.

Kommentarer inaktiverade.