bostadsmarknadsdagen 2014

I veckan gick årets bostadsmarknadsdag av stapeln. Under några år har kommunen arrangerat detta i syfte att förbättra dialogen med företag i byggbranschen, fastighetsägare och andra intresserade av stadens utveckling.

Denna gång låg fokus på Karlstad 2030. Det pratades framförallt om tåg i tid – det projekt som ska förbättra tågtrafiken mellan Stockholm – Karlstad – Oslo. Med satsningar på fler mötesspår, nytt resecentrum och ny godsrangering kommer det gå snabbare att resa, det får plats med fler tåg på spåren och det blir stora möjligheter att utveckla staden i närhet av resecentrum med bostäder, kontor och handel.

Det pratades också om handel. Hur handeln ser ut idag i Karlstad och hur vi kan förvänta oss att det ser ut framåt och vilka potentialer som finns. Här pratades det om e-handel, extern handel och vikten av handel som en del i centrums utveckling. Stora krav kommer att ställas på handlare framöver. Enkelheten och snabbheten i e-handeln måste mötas av god servicenivå och en upplevelse i de fysiska butikerna. Fysiska butiker kommer givetvis alltid att finnas kvar, men i vilken utsträckning är upp till handlarna att avgöra. Här gäller det att vara vaksam på vad kunderna söker och efterfrågar. Kanske redan innan de själva efterfrågat det.

Advertisements