spännande forskning om extrema väder

Visst minns ni sommarens skyfall? Bilderna på översvämningar, vägar som spolats bort och bilar som fastnat i viadukter? Visst vill man att erfarenheten från detta ska tas tillvara och tas med i kommande planering?

Centrum för klimat och säkerhet, en centrumbildning på Karlstads universitet som bland annat forskar kring risker och konsekvenser kring klimatförändringar, har av länsförsäkringar beviljats pengar till ett forskningsprogram kring extremväder, klimatförändringar och hur kommunerna är rustade för detta.

Givetvis är målsättningen att få mer underlag för att utveckla försäkringsbolagets arbete. Det har ju minst sagt varit omdebatterat vad försäkringarna täcker och inte, och hur ansvaret ser ut. Ligger det på kommuner, fastighetsägare, näringsidkare? Vad ska man kunna försäkra sig mot? och vem ska betala om det händer något? Men intressant är också hur mycket kommuner och planerare på kommuner vet och vilket ansvar det för med sig. Vad kan vi förvänta oss i framtiden kring extremväder och klimatförändringar och hur planerar vi för att inte förvärra situationen?

Hur som helst, ett fantastiskt intressant forskningprojekt är i sin linda på ett universitet nära dig. Stay tuned!

Advertisements