med människan i fokus

Jag har i veckan besökt och deltagit i stadsbyggnadsdagarna, som denna gång var i Örebro. Det var mycket diskussioner kring hållbart stadsbyggande, och värdefulla sociala och ekologiska dimensioner i planeringen. Men det var framförallt det mänskliga perspektivet som låg i fokus.

Visst är kartor och skisser på städer eller stadsdelar vackra från ovan? och hur ofta ser vi inte skisser på hus i helt andra vinklar än de som vi sedan kommer att se dem? David Sims, som var en av föreläsarna, uppehöll sig länge vid att förklara att människor är ganska små, vi rör oss långsamt, och vi gillar att interagera med andra. Självklart? ja, verkligen! Och ändå så lätt att glömma bort. I hur många städer har vi inte vandrat längs med en intetsägande fasad utan liv?

Så, kort och gott. Vi måste bli bättre på att tänka på den mänskliga dimensionen i planeringen! Trivs människor, kommer de att vilja vara i staden, på platser.. det medverkar till att göra staden attraktiv, där människor uppehåller sig finns alltid rum för företagande, idéer och kreativitet. Och det behöver vi mer av.

Advertisements