bygg Karlstad för framtidens karlstadsbor och inte för gårdagens sossar!

I dagens NWT menar företrädare för Socialdemokraterna att Karlstad gått miste om 700 jobb för att externhandeln vid Eriksberg inte blivit utbyggt. Som vanligt ser Socialdemokraterna i Karlstad enbart till varje liten del för sig och inte till helheten. Jag tror att det synsättet är livsfarligt för Karlstad. En stad som styrs med fokus på varje enskilt projekt, blir aldrig en attraktiv stad, samhällsplanering handlar om att se kopplingar och helheter, något som S uppenbarligen struntar i.

En för snabbt utbyggd externhandel skulle säkert ge 700 jobb men skulle också medföra att några andra butiker får slå igen. Troligen skulle antal arbetstillfällen vara plus minus noll. JUST DÄRFÖR är det viktigt att vara tydlig i prioriteringarna. Givetvis ska vi se till att fler kan få jobb i Karlstad – snart öppnar en ny galleria i centrala stan, det finns fler planer på handel i Välsviken. Det är viktigt att vi gör saker på rätt sätt för att se till att Karlstad utvecklas långsiktigt livskraftigt. Det handlar också om en ärlighet gentemot företagen. Det kommer inte att gå att lösa trafiksituationen vid Eriksberg i en handvändning. Det är bättre att vara ärlig med det än att lura någon att tro att det är löst nästa år. S menar visserligen att det finns bättre trafiklösningar (billigare) än de som Trafikverket och våra kommunala tjänstemän presenterat (som kostar 400 miljoner och inte finns med i nationell plan). Men på vilka grunder har man baserat detta? Har man anlitat egna konsulter? Eller har man suttit hemma på sin egna kammare och funderat lite? Är det i så fall ett seriöst sätt att förhålla sig till trafikplanering?

Vi vill attrahera fler människor till Karlstad. Unga kreativa människor som på olika sätt bidrar till Karlstads tillväxt. Vi vill får studenter att stanna kvar, starta företag eller på andra sätt bidra till att Karlstad och Värmland blir starkt i regionen. Forskning visar på att det INTE är en utbyggd externhandel som lockar människor till en stad. Bostäder och jobb är viktiga bitar, men inte avgörande. En stad ska vara rolig, kreativ, spännande, levande och utmanande! Mycket av det händer i centrum. Det är viktigt att vi ser vad som händer i andra delar av landet, i andra delar av världen, vartåt trenderna pekar, vad forskningen kommer fram till. Med det sagt, tycker jag att vi bygger Karlstad för dagens och framtidens karlstadbor och inte för gårdagens socialdemokrater! 

Advertisements