hur ser framtida finansiering av infrastruktur ut?

Inte bara Karlstad står inför massiva investeringar i gator, vägar, spår, bussgator och annat. I stort sett varenda stad har utmaningar när det kommer till investeringar i infrastruktur.

I Malmö startar idag en konferans om finansiering av infrastruktur och kollektivtrafik. Det handlar om att hitta alternativ. Nya lösningar. För det finns ingen chans att det offentliga kan bära de investeringar som det finns behov av på det sätt vi hittills har finansierat den här typen av investeringar. För samtidigt som vi vet att skola för unga och omsorg om äldre behöver mer resurser, står vi inför minst sagt massiva investeringsbehov i infrastruktur.

Advertisements