urbaniseringens baksida: Uppdrag granskning och Grums.

I förra veckan var jag på urbant forum i Göteborg. En heldag med stort fokus på stadsutveckling och hur vi bygger attraktiva städer. Många städer växer och en rad utmaningar som kommer med det – men de flesta kommuner i Sverige växer faktiskt inte. Och i skuggan av urbaniseringen och allt prat om stadsutveckling och attraktiva centrumkärnor sitter många kommuner med stora utmaningar att hantera, med minskande befolkning och mindre skatteintäkter – men ofta med lika höga krav från både medborgare och andra.

Igår hade SVTs program uppdrag granskning ett reportage om Grums. Det skulle nog egentligen kunna vara vilken ort som helst med vikande befolkningsunderlag, allt äldre befolkning, unga som flyttar ut, sociala problem och stora framtida utmaningar, men också med många positiva sidor. Men nu var det just Grums. De där positiva sidorna, som faktiskt finns och att människor trivs, var väl inget som lyftes fram i gårdagens program, där syftet var att påvisa den svenska landsbygdens problem och utmaningar.  Hur som helst berättades om sociala klyftor, sociala problem, unga som mår dåligt, hög arbetslöshet och så vidare. Inget som diskuterades på urbant forum i Göteborg tänker du, men det gjorde det faktiskt!

Faktum är nog att vi inte kan hindra urbaniseringsprocesserna. Städerna kommer att växa och bli större. Men precis som det finns utmaningar i att växa finns det också utmaningar i att behålla sin befolkning eller att bli mindre. Och i skuggan av de växande städerna finns minst lika stora, om inte större, utmaningar att hantera för de mindre orterna och kommunerna. För ett län som Värmland, med en större ort, några mindre och mycket landsbygd är det här en högst relevant fråga, som inte kan viftas bort med flashiga reklamkampanjer eller positiva prognoser. Här krävs gemensamma krafter från politik, näringsliv, fastighetsägare och medborgare.

På urbant forum ställdes frågan om det inte var dags att prata mer om att ”minska med kvalitet”? Men säg den politiker som vågar säga att ”min kommun ska minska med kvalitet”! I tillväxt-eran finns nästan inget som kan bli mindre eller på något sätt än ”uppåt och framåt”. Och det är synd. Kanske skulle man istället faktiskt fokusera på att vara liten? Att se till att lyckas med att ge de medborgare som finns en god service, bra service till företag osv? Att se fördelarna i att vara nära varandra och känna varandra som en mindre ort har?

Vara liten. Men naggande god.

Men nej, jag vet inte hur man i så fall gör det.

Advertisements