vi vill förskottera för fler tåg i tid

I går fattade kommunstyrelsen beslut om att Karlstads kommun ska ansöka om att förskottera Etapp 2 i projektet tåg i tid. I den etappen ligger bland annat Karlstads C, ett nytt resecentrum i Karlstad.

I nationell plan finns detta planerat inom perioden 2020-2025, en förskottering innebär att projektet kan flyttas fram till 2018. Det skulle skynda på processen att utveckla en attraktivare centrumkärna, låta den växa lite och framförallt minska barriärerna i staden, som idag utgörs mycket av järnvägen och hamngatan.

En trivsam stad och ett fint resecentrum är naturligtvis bra och viktigt. Än viktigare kanske trots allt en tillförlitlig tågtrafik är för företag och invånare i Värmland.

Regeringen har avsatt 422 miljoner kronor för att bygga ut tågtrafiken i Karlstad och Värmland. Först ut är Väse med mötesspår och nya perronger. Nästa projekt är att bygga ett dubbelspår över Pråmkanalen, vilket snabbar på restiden Oslo – Stockholm. Nästa steg är att bygga om järnvägsstationen i Karlstad till ett resecentrum som blir ett nav för kommunikationer, handel och möten, vilket givetvis ger utrymme för utveckling av området, möjligheter till nya arbetstillfällen och fler kontors-, bostads- och handelsytor i centrala staden.

Advertisements